Tin Tức   /   

Tin Tức Hoàng Bảo Ân

Phúc Hoàng Ngọc đạt doanh số lợi nhuận tăng 237%

10/07/2017    420

Ngày 8/7, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Phúc Hoàng Ngọc đã tổ chức Lễ sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.


Theo đó, tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng 130% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó doanh thu chính tập trung vào phân khúc bán hàng chiếm 82%, Doanh thu từ kinh doanh Bất động sản đạt 17% còn lại là doanh thu từ hoạt động thiết kế và tư vấn.

 

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đã tăng 237,93% so với cùng kỳ năm 2016, đây là kết quả của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp trong năm 2016. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung vào 2 nhiệm vụ chính: Tái cơ cấu mô hình sản xuất doanh nghiệp và Tái cơ cấu đội ngũ nhân sự quản lý cấp trung.

 

Về tái cơ mô hình sản xuất: tiến hành hoàn thiện Chức năng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đẩy mạnh hoạt động của Công ty theo mô hình Cổ phần hóa, với sự tham gia góp vốn từ các cổ đông, tạo ra sự ổn định, vững mạnh về nguồn lực tài chính trong quá trình đầu tư sản xuất.

 

Về tái cơ cấu đội ngũ nhân sự quản lý cấp trung: Trong năm 2016 Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tiến hành thay mới tất cả các vị trí lãnh đạo tại một số phòng, ban chủ chốt, tạo ra sự thống nhất cao trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong năm 2017 được Hội đồng quản trị đưa ra đạt 150% so với năm 2016, con số tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt 130%. Như vậy, khả năng cao trong năm 2017 con số tăng trưởng doanh thu sẽ sẽ vượt xa mục tiêu đặt ra, đây là kết quả xứng đáng với những nỗ lực của Lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty trong suốt thời gian qua.

 

Một số hình ảnh của buổi lễ tổng kết:

 

 
 

 

: 0236.357.3339

: 0914.745.565