Tin Tức   /   

Tin Tức Hoàng Bảo Ân

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

07/01/2017    731

Công Ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Phúc Hoàng Ngọc


Vào ngày 14 tháng 7 năm 2016 có sự góp mặt đông đủ của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên Công Ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Phúc Hoàng Ngọc. Các phòng ban báo cáo kết quả hoạt động của mình trong 6 tháng qua đã đạt được những gì và chưa đạt được gì để rút kinh nghiệm và đưa ra phương hướng cũng như kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016 để đạt được 100% mục tiêu đề ra phải hoàn thành trong năm.


Trong 6 tháng đầu năm 2016, kết quả hoạt động của Công Ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Phúc Hoàng Ngọc đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ cũng như kế hoạch đã đặt ra trong 6 tháng đầu năm.

 

Công ty xây dựng

Báo cáo sơ kết

 

Tất cả các phòng ban đã cố gắng cống hiến hết mình, làm việc toàn tâm toàn lực để có được kết quả cao nhất trong 6 tháng vừa qua. Mặt khác, chỉ trong 6 tháng Công ty đã thực hiện được 50% chỉ tiêu đề ra trong năm 2016 cũng như có nhiều sự thay đổi và phát triển hơn về mặt nhân sự, chuyên môn cũng như kết quả kinh doanh. Với sự đồng tâm hợp lực, đoàn kết của toàn thể đội ngũ nhân viên cũng như sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ban lãnh đạo đã giúp Công ty đạt được những mục tiêu đề ra.

 

Cán bộ nhân viên

Cán bộ nhân viên công ty

 

Bên canh đó, trong buổi sơ kết công tác trong 6 tháng đầu năm 2016, các phòng ban cũng đưa ra phương hướng và kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016. Với sự lãnh đạo, cùng sự cố gắng quyết tâm của toàn thể nhân viên cùng nhau hợp sức để thực hiện và hoàn thành những mục tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm.

: 0236.357.3339

: 0914.745.565